Patriz de Bruijn

schilderkunst conceptueel ruimtelijk textiel

Patriz de Bruijn: “ Ik wil jou heel graag iets vertellen. Wat ik heb ontdekt wil ik namelijk met jou delen door middel van mijn beeldend werk.
Mijn kunst ontstaat vanuit een holistische gedachtegang waarbij de essentie is dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
Niet alleen het resultaat is dat wat telt, maar net zo goed het kunstzinnig proces.

De kunst van Patriz de Bruijn (Leeuwarden, 1976) kenmerkt zich doordat haar werk een verhaal verteld. Slechts de essentie is weergeven, overbodige details zijn weggelaten. Wat zichtbaar is, is de werkelijkheid. Deze werkelijkheid kent een zekere diepgang en laat zien wat de kijk is van Patriz de Bruijn op de wereld. Zelf noemt ze haar werk ‘Levenskunst’.
De boodschap vertalen naar beeldend werk, vereist veel onderzoek en experiment van de kunstenaar. Vastgeroeste concepten laat Patriz los en qua materiaalgebruik zet zij datgene in wat zij nodig acht. Haar werk vertoont imperfectie echter juist de imperfectie aan haar werk, maakt het geloofwaardig. De door Patriz gecreëerde werkelijkheid in het eindproduct is meestal een verwijzing naar het proces. Het serene resultaat van Patriz haar kunst verraadt haar grote kracht namelijk de enorme mate van creativiteit die zij bezit waarmee zij de toeschouwer weet te verrassen en te prikkelen. 

“Creëren is voor mij een primaire behoefte, een noodzaak. Kunst is voeding voor de ziel. Bezig zijn met kunst is voor mij een levensfilosofie.”

Naast haar kunstenaarschap geeft Patriz met plezier lezingen over kunst gerelateerde onderwerpen aan de hand van eigen beeldend werk. Ook biedt zij de mogelijkheid voor het volgen van workshops.

Blog